ANA SAYFA
KURUMSAL
ÜRÜNLER
KALİTE POLİTİKAMIZ
AKTİVİTELER
LİNKLER
 
İLETİŞİM
 
ÜRÜNLER
 
Dökümhane Ürünleri
• Besleyici Gömlekler

  - Yuvarlak Besleyici Gömlekler
  - Oval Besleyici Gömlekler
  - Konik Besleyici Gömlekler
  - Oval Konik Besleyici
    Gömlekler
  - Yüksek Eksotermik Yuvarlak
    Besleyici Gömlekler
  - Yüksek Eksotermik Oval
    Besleyici Gömlekler
• İzolasyon Gömlek
   Kapakları

• Mini Besleyiciler

• Örtü Tozları

Maça ve Kalıp Bağlayıcılar
 - Havada Sertleşen Reçineler
 - CO2 Sertleşen Reçineler
• Boyalar

• İzolasyon Ürünleri

• Soğuk Pota Plakaları

• Örnek Çalışmalar

 - İlgili Dökümanlar
 - Çeşitli Uygulamalar
Çelikhane Ürünleri
• Pota Sürgü Kumu

• Örtü Tozları

• Karbon Ürünleri

 - Karbon Yükselticiler
 - Curuf Kabartıcılar
• Sıcak Başlıklar

SOĞUK POTA PLAKALARI

UZT ürünü, döküm öncesi sıvı maden transferi esnasında yaşanan birçok sorunun çözümü olarak kullanılmaktadır.
• Sıvı transferi esnasında yüksek ısı kaybı,
• Potaların ön ısıtma maliyeti ve ön ısıtma ekipman ve süre
sıkıntıları,
• Potalarda döküm sonrası oluşan curuf ve diğer kalıntıların
• Pota astar uygulamalarında oluşan sorunlar.
UZT ürünleri taban ve yan plakalardan oluşmakta, plaka şekilleri ile stok ve nakliye masrafları en aza indirilmektedir. Taban ve yan plakalar birbiri ile birleşerek pota dışarısında, istenilen bölgede, ısı, ek ekipman ve yüksek işçilik maliyetleri gerektirmeden monte edilerek uzun süre, potaya yerleştirme öncesi hazır şekilde stoklanabilmektedir.
UZT her ocak için yenilendiğinden, döküm sonrası oluşan curuf kalıntısı barındırmamakta, her dökümde en yüksek kalitede sıvı madenin kalıplara iletilmesini sağlamaktadır.
UZT plakaları, sadece kendisi düşük masraflı olarak görülen klasik pota astarlarına göre, genellikle gözardı edilen ve yüksek masraf, işçilik ve zaman alan ön ısıtma işlemine ihtiyaç duymaz.
UZT plakaları, muhtemel pota beklemelerinde daha düşük ısı kaybı sayesinde dökümcüye avantaj sağlaması yanında, ocak çıkış sıcaklıklarında daha düşük sıcaklık değerleri ile çalışılabilmesini sağlamaktadır.
Muadil ürünlere göre daha düşük olan gaz çıkışı ve sıvı maden ile etkileşime girmemesi nedeni ile ocaktan kalıba transfer esnasında sıvı madenin özelliklerini korumasını sağlar.