ANA SAYFA
KURUMSAL
ÜRÜNLER
KALİTE POLİTİKAMIZ
AKTİVİTELER
LİNKLER
 
İLETİŞİM
 
ÜRÜNLER
 
Dökümhane Ürünleri
• Besleyici Gömlekler

  - Yuvarlak Besleyici Gömlekler
  - Oval Besleyici Gömlekler
  - Konik Besleyici Gömlekler
  - Oval Konik Besleyici
    Gömlekler
  - Yüksek Eksotermik Yuvarlak
    Besleyici Gömlekler
  - Yüksek Eksotermik Oval
    Besleyici Gömlekler
• İzolasyon Gömlek
   Kapakları

• Mini Besleyiciler

• Örtü Tozları

Maça ve Kalıp Bağlayıcılar
 - Havada Sertleşen Reçineler
 - CO2 Sertleşen Reçineler
• Boyalar

• İzolasyon Ürünleri

• Soğuk Pota Plakaları

• Örnek Çalışmalar

 - İlgili Dökümanlar
 - Çeşitli Uygulamalar
Çelikhane Ürünleri
• Pota Sürgü Kumu

• Örtü Tozları

• Karbon Ürünleri

 - Karbon Yükselticiler
 - Curuf Kabartıcılar
• Sıcak Başlıklar

 

UNITOZ 300

UNITOZ 300, yüksek izolasyon ve eksotermik özelliklere sahip besleyici örtü tozudur. Açık besleyici gömleklerde hava ile temas eden bölgede oluşan ve besleyicinin katılaşma süresini kısaltan ısı transferini engelleyerek besleyici performansını arttırır.

UNITOZ 600

UNITOZ 600, döküm esnasında çabuk başlayan eksotermik reaksiyon çok uzun katılaşma süreleri elde edilmesini sağlar. Küçük ve orta modüllü çelik besleyicilerde kullanımda, diğer eksotermik örtü tozlarına göre daha yüksek besleme performansı sağlar.

UNITOZ 800

UNITOZ 800, döküm esnasında başlayan eksotermik reaksiyon ile birlikte ilk haline göre yaklaşık 4 kat hacim kazanarak çok yüksek ısı izolasyonu sağlar. Bu çok yüksek izolasyon değerinin yanında, döküm esnasında sert bir katman oluşturmadan, azalan maden seviyesi ile beraber besleyici içerisinde, sıvı maden üst yüzeyini izleyerek besleme performansını arttırır. Oluşan genleşme nedeni ile diğer geleneksel örtü tozlarına göre sadece 25% oranında kullanım ile aynı performansın elde edilmesini sağlar.