ANA SAYFA
KURUMSAL
ÜRÜNLER
KALİTE POLİTİKAMIZ
AKTİVİTELER
LİNKLER
 
İLETİŞİM
 
ÜRÜNLER
 
Dökümhane Ürünleri
• Besleyici Gömlekler

  - Yuvarlak Besleyici Gömlekler
  - Oval Besleyici Gömlekler
  - Konik Besleyici Gömlekler
  - Oval Konik Besleyici
    Gömlekler
  - Yüksek Eksotermik Yuvarlak
    Besleyici Gömlekler
  - Yüksek Eksotermik Oval
    Besleyici Gömlekler
• İzolasyon Gömlek
   Kapakları

• Mini Besleyiciler

• Örtü Tozları

Maça ve Kalıp Bağlayıcılar
 - Havada Sertleşen Reçineler
 - CO2 Sertleşen Reçineler
• Boyalar

• İzolasyon Ürünleri

• Soğuk Pota Plakaları

• Örnek Çalışmalar

 - İlgili Dökümanlar
 - Çeşitli Uygulamalar
Çelikhane Ürünleri
• Pota Sürgü Kumu

• Örtü Tozları

• Karbon Ürünleri

 - Karbon Yükselticiler
 - Curuf Kabartıcılar
• Sıcak Başlıklar

UNISET A Serisi Alkali fenolik reçineler ve UNISER Serisi Sertleştiriciler

UNISET A serisi reçineler, fenol formaldehit temelli reçineler olup, esterler ile kürleşirler (sertleşirler). Kürleşme esnasında herhangi bir gazlama veya ısıya ihtiyaç duyulmaz. UNISET A serisi reçinelerin kürleştirilmesi için UNISER serisi sertleştiriciler kullanılır. Reçine ve sertleştiricilerin beraber geliştirilmesi sonucunda, ortam ve kum sıcaklığına bağlı olarak düzgün ve tahmin edilebilir bir kürleşme hızı elde edilmektedir. UNISET, bazik karakteri sayesinde silis, olivin ve kromit kumlarını bağlamak için kullanılabilir.

UNISER serisi ürünler farklı türde esterlerden oluşmakta olup, her tip farklı bir kürleşme hızı sağlamak üzere tasarlanmıştır. UNISER serisi sertleştiricilerin tamamı, UNISET serisinde bulunan reçinelerin tamamı ile kullanılabilir.

Reçine ve sertleştiricilerin tamamı 65 kg'lık bidonlarda, 250 kg'lık varillerde, 1250 kg'lık IBC konteynerlerde döküm sektörüne tedarik edilebilmektedir.

UNISET A2

Tüm kalıp ve maçaların yapımında kullanılabilir. Özellikle sıcak iklimlerde yüksek çalışma süresi sağlar. Hızlı sürekli kum karıştırıcıların bulunmadığı kalıplama bölümlerinde, S tipi geleneksel kum karıştırıcılarda yüksek ıslatma performansı ile verimliliği arttırır ve daha düşük katma oranlarında çalışılmasını sağlar. Kum yenileme sistemlerinde yüksek performans sunarak yeni kum maliyetlerini azaltır.

           

UNISET A3

Is a resin especially developed for use in automatic flaskless molding lines. During molding with an automatic molding line, high curing rates and long bench times will increase the efficiency of the line. Because of the rapid curing features of the binder, the stripping time required to enter roll-over decreases thus the waiting periods between filling each model is minimized. After stripping, manuplators used for painting and closing copes can be used very efficiently with a minimal teeth slide because of the high strength. With a decreased addition rate and high sand reclamation ratios, both binder, hardener and new sand costs decrease to aminimum.
         

UNISET A20

UNISET A20, ester bazlı UNISER serisi sertleştiriciler ile kürleşen (sertleşen) yeni nesil alkali fenolik reçinedir. UNISET A20 özellikle yüksek mukavemet, döküm sonrası kolay dağılma özellikleri ve üstün döküm yüzey kalitesi gözönüne alınarak geliştirilmiştir. Çalışma süresinin sıyırma süresine olan oranının yüksekliği, dökümcüye daha rahat çalışma imkanı, düşük katma oranları ile yüksek kalıp mukavemetine ulaşmasını ve model, sıcaklık veya uygulamada oluşabilecek değişikliklerden daha az etkilenme avantajlarını sağlar. UNISET A20, mukavemet değerlerinden taviz verilmeden azaltılmış inorganik alkali miktarı ile kum yenilemede yüksek yenilenmiş kum oranları ile çalışabilmektedir. Kalıp hazırlama esnasında kum yüzeyinde üstün dağılım özellikleri ile her bölgede eşit mukavemet elde edilmesi sağlanır. Yüksek alaşımlı ve paslanmaz çelik benzeri dökümlerde gaz hatalarının azaltılması amacı ile UNISET A20P kodlu solvent ve azot içermeyen versiyonu da üretilmektedir.
         

UNISET A23

UNISET A23, ester bazlı UNISER serisi sertleştiriciler ile kürleşen (sertleşen) yeni nesil alkali fenolik reçinedir. UNISET A23 uzun çalışma süresi, yüksek mukavemet ve üstün döküm yüzey kalitesi gözönüne alınarak geliştirilmiştir. UNISER serisi sertleştiriciler dökümcünün kum ve hava sıcaklığından etkilenmeden büyük ve küçük kalıp / maça üretimi yapmasını sağlar. Çalışma süresinin sıyırma süresine olan oranının yüksekliği dökümcüye daha rahat çalışma imkanı, düşük katma oranları ile yüksek kalıp mukavemetine ulaşmasını ve model, sıcaklık veya uygulamada oluşabilecek değişikliklerden daha az etkilenme avantajlarını sağlar. UNISET A23, özellikle yüksek çalışma süresi gerektiren sıcak kum uygulamaları ve büyük kalıp yapımında avantaj sağlar. Yüksek alaşımlı ve paslanmaz çelik benzeri dökümlerde gaz hatalarının azaltılması amacı ile UNISET A23P kodlu solvent ve azot içermeyen versiyonu da üretilmektedir.
         

UNISET A25

UNISET A25, ester bazlı UNISER serisi sertleştiriciler ile kürleşen (sertleşen) yeni nesil alkali fenolik reçinedir. UNISET A25 özellikle düşük katma oranlarında yüksek mukavemet ve üstün döküm yüzey kalitesi gözönüne alınarak geliştirilmiştir. Özellikle otomatik kalıplama hatlarında kullanımda, geleneksel reçinelere göre daha düşük katma oranları ile, derecesiz kalıplarda dahi manipülatör ile kısa sürede kullanılabilecek bir mukavemet elde edilir. UNISET A25, mukavemet değerlerinden taviz verilmeden azaltılmış inorganik alkali miktarı ile kum yenilemede yüksek yenilenmiş kum oranları ile çalışabilmektedir. Kalıp hazırlama esnasında kum yüzeyinde üstün dağılım özellikleri ile her bölgede eşit mukavemet elde edilmesi sağlanır. Düşük koku ve gaz çıkışı ile kalıplamada çevre ve işçi sağlığı korunurken, döküm esnasında gaz hatalarını engeller. Yüksek alaşımlı ve paslanmaz çelik benzeri dökümlerde gaz hatalarının azaltılması amacı ile UNISET A25P kodlu solvent ve azot içermeyen versiyonu da üretilmektedir.

.

         

 

UNISER AK Serisi Sertleştiriciler

Değişik esterlerden oluşan bu sertleştiriciler, tüm UNISET reçineler ile reçinenin %20 – 25 oranında kullanılabilir. AK serisi sertleştiriciler küçük hızlı kalıp ve maça yapımında kullanılmak üzere düşük numaralı (UNISER AK 4) tiplerden, büyük uzun çalışma süresi istenen kalıpların yapımında kullanılan yavaş (UNISER AK 121) tiplere kadar farklı kürleşme hızları sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

UNISET ve UNISER kullanım önerileri için lütfen Örnek Çalışmalar kısmına bakınız.