ANA SAYFA
KURUMSAL
ÜRÜNLER
KALİTE POLİTİKAMIZ
AKTİVİTELER
LİNKLER
 
İLETİŞİM
 
ÜRÜNLER
 
Dökümhane Ürünleri
• Besleyici Gömlekler

  - Yuvarlak Besleyici Gömlekler
  - Oval Besleyici Gömlekler
  - Konik Besleyici Gömlekler
  - Oval Konik Besleyici
    Gömlekler
  - Yüksek Eksotermik Yuvarlak
    Besleyici Gömlekler
  - Yüksek Eksotermik Oval
    Besleyici Gömlekler
• İzolasyon Gömlek
   Kapakları

• Mini Besleyiciler

• Örtü Tozları

Maça ve Kalıp Bağlayıcılar
 - Havada Sertleşen Reçineler
 - CO2 Sertleşen Reçineler
• Boyalar

• İzolasyon Ürünleri

• Soğuk Pota Plakaları

• Örnek Çalışmalar

 - İlgili Dökümanlar
 - Çeşitli Uygulamalar
Çelikhane Ürünleri
• Pota Sürgü Kumu

• Örtü Tozları

• Karbon Ürünleri

 - Karbon Yükselticiler
 - Curuf Kabartıcılar
• Sıcak Başlıklar

UNIFEN CO2 ile Kürleşen Alkali Fenolik Reçine Serisi

UNIFEN reçine serisi, CO2 gazı ile kürleşen alkali fenolik reçinelerden oluşan tek komponentli bir sistemdir.
Geliştirilmesi esnasında öncelikle her kullanıcı tarafından talep edilen yüksek çalışma süresi göz önüne alınmış, gerek nemli, gerekse sıcak iklimlerde istenen çalışma süresine kum/reçine karışımının sahip olması sağlanmıştır.
Gazile kürleşen sistemlerin kullanılmasındaki esas amaç olan gazlama esnasında kürleşme, UNIFEN serisi reçinelerin diğer bir önemli özelliğidir. Maça sandığında bekleme, gazlama süresini en aza indirme ve sıyırma süresini ve maça sakatlarını en aza indirecek şekilde kürleşme dinamikleri ayarlanmıştır.
Kum yenileme kullanan dökümhanelerde, gaz ile kürleşen alkali fenolik reçinelerin yarattığı en büyük sıkıntı, reçinede bulunan alkali malzemelerin kumda birikmesidir. Bu nedenle UNIFEN serisi reçinelerin sahip oldukları özellikler, mümkün olan en düşük miktarda alkali madde kullanılarak elde edilmiş, kum yenilemede en yüksek performans elde edilmiştir.

UNIFEN B15

UNIFEN B15 özellikle yüksek mukavemet gerektiren maçaların yapımı için geliştirilmiştir. Yüksek mukavemet özelliklerini arttıran neme karşı dayanımı sayesinde, su bazlı boyalar ile boyanabilmektedir. Bu özellikleri sayesinde, dökümcüler için çok önemli olan daha düşük gaz üreten, düşük maliyetli maçalar üretilmesini sağlar.

UNIFEN B17
UNIFEN B18 nemden çok az etkilenmesi nedeni ile, yapımında kullanıldığı maçalar su bazlı refrakter boyalar ile boyanabilir. ‹nce kesitli ve yüksek üretim hızı gerektiren maçalarda, fire oranlarını düşürerek tam zamanlı ve daha yüksek verimli maça yapımına imkan sağlar.

UNIFEN serisi reçineler 65 kg'lık plastik bidonlar, 250 kg'lık sac variller ve 1250 kg'lık IBC konteynerler ile tedarik edilmektedir.