ANA SAYFA
KURUMSAL
ÜRÜNLER
KALİTE POLİTİKAMIZ
AKTİVİTELER
LİNKLER
 
İLETİŞİM
 
Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni
 
 

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Unikon Metalurji ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti.(“UNİKON”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Hizmet sahamız Gebze şubesi dış cephesinde, idari bina koridorlarında, atölyelerde, üretimde, otoparkta olmak üzere toplam 26 adet ve İzmir fabrika şubelerimizin dış cephesinde, tank alanında, giyinme odası girişinde, işletme ve stok alanında, yemekhanede, otoparkta ve güvenlik kulübesinde olmak üzere toplam 16 adet güvenlik kamerası ile hizmet sahamızın güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi idari işler ve bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre, Orhantepe Mh. Orhangazi Cd. No: 93/2 Kartal / İSTANBUL adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@unikon.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.