ANA SAYFA
KURUMSAL
ÜRÜNLER
KALİTE POLİTİKAMIZ
AKTİVİTELER
LİNKLER
 
İLETİŞİM
 
BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ METNİ
 
 

Unikon Metalürji ve Kimya San. Tic. A.Ş. yönetmelik kapsamında alt seviyeli bir kuruluştur ve Yönetmeliğin Madde 16 uyarınca aşağıdaki bilgileri kamu ile paylaşmaktadır.

BÖLÜM 1

1. İşletmecinin ismi ve kuruluşun tam adresi,

İşletmecinin ismi: Unikon Metalürji ve Kimya San. Tic. A.Ş.

Kuruluşun tam adresi: Pelitli Mah. Molla Fenari Yolu Cad No:104, 41400 Gebze / KOCAELİ

2. Kuruluşun bu Yönetmelik hükümlerine tabi olduğunun ve Madde 7’de belirtilen bildirimin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemini kullanarak beyanının gerçekleştirdiğinin, üst seviye kuruluş olması durumunda da Madde 11 gereğince hazırlamakla yükümlü olduğu güvenlik raporunun hazırlandığının belirtilmesi

Kuruluşumuz bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirimin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bildirim sistemini kullanarak beyanını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yapılan bildirime göre kuruluşumuz alt seviyeli bir kuruluştur ve Yönetmelik Madde 10 gereğince hazırlamakla yükümlü olduğumuz büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamış bulunmaktayız.

3. Kuruluşta gerçekleştirilen faaliyetlerin basit bir dille açıklanması,

Unikon Metalürji; ekzotermik ve izolasyon tipi besleyici gömlekler, örtü tozları, döküm reçineleri, endüstriyel karbonlar, kromit bazlı refrakter malzemeler üretilmektedir.

4. Büyük bir kazaya sebep olabilecek Ek-1 Bölüm 1 ve 2’de belirtilen maddelerin; bilinen isimleri ile bu maddelerin temel zararlılık özelliklerine ait basit açıklamaları,

Kuruluşta büyük bir kazaya sebep olabilecek fenol, metil format, formalin( %37’lik) bulunmaktadır. Fenol, sucul ortama zararlı ve toksik karakterdedir. Metil format, toksik ve alevlenir karakterdedir. Formalin (%37’lik) toksik temel zararlılığa sahiptir. İlgili malzemeler tesis içerisinde özel depolama alanlarında barındırılmakta olup, depolama ve kullanımları gerekli önlemler çerçevesinde gerçekleşmektedir.

5. Büyük bir kaza olması durumunda yapılması gerekenlere dair bilgi,

Kuruluşta büyük bir kaza olması durumunda “Acil Durum Planları”na göre kapsamında müdahale gerçekleştirilecektir. Acil Durum Planının müdahaleye yetersiz kaldığı durumda, il afet ve acil durum müdürlüğüne haber verilerek il afet ve acil durum müdürlüğü koordinasyonunda il afet müdahale planı gereğince müdahale faaliyetleri yürütülecektir.