ANA SAYFA
KURUMSAL
ÜRÜNLER
KALİTE POLİTİKAMIZ
AKTİVİTELER
LİNKLER
 
İLETİŞİM
 
ÜRÜNLER
 
Dökümhane Ürünleri
• Besleyici Gömlekler

  - Yuvarlak Besleyici Gömlekler
  - Oval Besleyici Gömlekler
  - Konik Besleyici Gömlekler
  - Oval Konik Besleyici
    Gömlekler
  - Yüksek Eksotermik Yuvarlak
    Besleyici Gömlekler
  - Yüksek Eksotermik Oval
    Besleyici Gömlekler
• İzolasyon Gömlek
   Kapakları

• Mini Besleyiciler

• Örtü Tozları

Maça ve Kalıp Bağlayıcılar
 - Havada Sertleşen Reçineler
 - CO2 Sertleşen Reçineler
• Boyalar

• İzolasyon Ürünleri

• Soğuk Pota Plakaları

• Örnek Çalışmalar

 - İlgili Dökümanlar
 - Çeşitli Uygulamalar
Çelikhane Ürünleri
• Pota Sürgü Kumu

• Örtü Tozları

• Karbon Ürünleri

 - Karbon Yükselticiler
 - Curuf Kabartıcılar
• Sıcak Başlıklar

ÖRTÜ TOZLARI

Tandiş Örtü Tozu UNITOZ TCP

Sıvı çeliğin üzerine uygulandığında birkaç saniyede dağılıp, sıvı faz oluşturarak çeliğin hava ile temasını keser. Oluşan sıvı faz uygun yüzey gerilimi ve yoğunluğu ile çelik içerisinde var olan safsızlıkları bünyesine alır.
Yüksek izolasyon özelliği ile tandiş içerisindeki sıvı çeliğin sıcaklık değişimini en düşük seviyede tutar.
En yüksek performansı alabilmek amacı ile, her kullanıcının şartlarına uyumlu olarak belirlenip üretilmektedir.
Kullanıcı talebin uygun olarak 8-25 kg arasında kraft torbalara doldurulmakta ve palet üzerine şriklenmektedir.

Fiziksel özellikler

Dökme yoğunluk

1,0 gr/cm3

Nem

% 0,5 maks.

Tane dağılımı

< 1 mm

Ұ

0,1 W/mK

Kimyasal kompozisyon

CaO

10 – 15 %

SiO2

40 – 50 %

Fe2O3

8 – 10 %

Al2O3

10 – 15 %

MgO

3 – 4 %

C (Serbest)

6 – 10 %

K2O + Na2O

4 – 6 %Tandiş Örtü Tozu (Bazik ) UNITOZ TCP-D

Sıvı çeliğin üzerine uygulandığında birkaç saniyede dağılıp, sıvı faz oluşturarak çeliğin hava ile temasını keser. Oluşan sıvı faz uygun yüzey gerilimi ve yoğunluğu ile çelik içerisinde var olan safsızlıkları bünyesine alır.
Yüksek izolasyon özelliği ile tandiş içerisindeki sıvı çeliğin sıcaklık değişimini en düşük seviyede tutar.
En yüksek performansı alabilmek amacı ile, her kullanıcının şartlarına uyumlu olarak belirlenip üretilmektedir.
Kullanıcı talebin uygun olarak 8-25 kg arasında kraft torbalara doldurulmakta ve palet üzerine şriklenmektedir.

Fiziksel özellikler

Dökme yoğunluk

0,7 gr/cm3

Nem

% 0,5 maks.

Tane dağılımı

< 1 mm

Ұ

0,1 W/mK

Kimyasal kompozisyon

CaO

40 – 55 %

SiO2

2 – 4 %

Fe2O3

1 – 2 %

Al2O3

1 – 2 %

MgO

40 – 55 %

C (Serbest)

0 %

K2O + Na2O

1 – 3 %

Pota Örtü Tozu UNITOZ LCP

Sıvı çeliğin işletme sorunları nedeni ile oluşan uzun beklemeler sonrasında oluşacak problemleri gidermek amacı ile üretilmiş olup, yüksek ısı izolasyonu sağlamaktadır.
Malzeme sıvı çelikle hiçbir şekilde reaksiyona girmediği gibi curufu kararlı hale getirerek pota curuf tuğlaları öncelikli olmak üzere curufun refrakter malzemesi ile olan reaksiyonunu engeller.
En yüksek performansı alabilmek amacı ile, her kullanıcının şartlarına uyumlu olarak belirlenip üretilmektedir.
Kullanıcı talebin uygun olarak 8-25 kg arasında kraft torbalara doldurulmakta ve palet üzerine şriklenmektedir.

Fiziksel özellikler

Dökme yoğunluk

0,5 – 0,7 gr/cm3

Nem

% 0,5 maks.

Tane dağılımı

0,3 – 3 mm

Ұ

0,09 W/mK

Kimyasal kompozisyon

CaO

25 - 35 %

SiO2

55 – 65 %

Fe2O3

1 – 3 %

Al2O3

4 – 6 %

MgO

1 – 3 %

K2O + Na2O

2 %