ANA SAYFA
KURUMSAL
ÜRÜNLER
KALİTE POLİTİKAMIZ
AKTİVİTELER
LİNKLER
 
İLETİŞİM
 
ÜRÜNLER
 
Dökümhane Ürünleri
• Besleyici Gömlekler

  - Yuvarlak Besleyici Gömlekler
  - Oval Besleyici Gömlekler
  - Konik Besleyici Gömlekler
  - Oval Konik Besleyici
    Gömlekler
  - Yüksek Eksotermik Yuvarlak
    Besleyici Gömlekler
  - Yüksek Eksotermik Oval
    Besleyici Gömlekler
• İzolasyon Gömlek
   Kapakları

• Mini Besleyiciler

• Örtü Tozları

Maça ve Kalıp Bağlayıcılar
 - Havada Sertleşen Reçineler
 - CO2 Sertleşen Reçineler
• Boyalar

• İzolasyon Ürünleri

• Soğuk Pota Plakaları

• Örnek Çalışmalar

 - İlgili Dökümanlar
 - Çeşitli Uygulamalar
Çelikhane Ürünleri
• Pota Sürgü Kumu

• Örtü Tozları

• Karbon Ürünleri

 - Karbon Yükselticiler
 - Curuf Kabartıcılar
• Sıcak Başlıklar

CURUF KABARTICI


Curuf Kabartıcı   UNIKAR SA

Curuf kabartıcı karbon enjeksiyon malzemesi karbon monoksit ve karbondioksit reaksiyonları ile curufun kabartılması ve curuftaki demir oksitin demire indirilerek sıvı çeliğe geri kazanılmasını sağlamakta ve oluşturduğu kalın curuf tabakası ile ısı tasarrufunu olumlu etkilemekte, uzun ark boyu ile çalışma olanağı sağlayarak elektrik ve elektrodt tüketim değerlerini aşağı çekmekte ve üretkenlik artışına katkıda bulunmaktadır.

Karbon ürünlerimiz kullanıcı talebine uygun olarak 20-25 kg arasında torbalara ambalajlanmaktadır.

 

90 C

80 C

Karbon

Min. 90 %

Tipik 90 – 91 %

Min. 80 %

Tipik 80 – 81 %

Kül

Maks. 8 %

Tipik 6,5 – 7,0 %

Maks. 15 %

Tipik 13 – 14 %

Uçucu

Maks. 3 %

Tipik 2,5 %

Maks. 3 %

Tipik 2,5 %

Kükürt

Maks. 1 %

Tipik 0,7 %

Maks. 1 %

Tipik 0,7 %

Nem

Maks. 1 %

Tipik 0,8 %

Maks. 1 %

Tipik 0,8 %