ANA SAYFA
KURUMSAL
ÜRÜNLER
KALİTE POLİTİKAMIZ
AKTİVİTELER
LİNKLER
 
İLETİŞİM
 
ÜRÜNLER
 
Dökümhane Ürünleri
• Besleyici Gömlekler

  - Yuvarlak Besleyici Gömlekler
  - Oval Besleyici Gömlekler
  - Konik Besleyici Gömlekler
  - Oval Konik Besleyici
    Gömlekler
  - Yüksek Eksotermik Yuvarlak
    Besleyici Gömlekler
  - Yüksek Eksotermik Oval
    Besleyici Gömlekler
• İzolasyon Gömlek
   Kapakları

• Örtü Tozları

Maça ve Kalıp Bağlayıcılar
 - Havada Sertleşen Reçineler
 - CO2 Sertleşen Reçineler
• Boyalar

• İzolasyon Ürünleri

• Soğuk Pota Plakaları

• Örnek Çalışmalar

 - İlgili Dökümanlar
 - Çeşitli Uygulamalar
Çelikhane Ürünleri
• Pota Sürgü Kumu

• Örtü Tozları

• Karbon Ürünleri

 - Karbon Yükselticiler
 - Curuf Kabartıcılar
• Sıcak Başlıklar

BESLEYİCİ GÖMLEKLER

Dökümde en yüksek performansı elde edebilmek için üretilen UNIKON besleyici gömlekleri dökümhanelerin ihtiyaçlarına göre çeşitli şekil ve formülasyonlarda üretilebilmektedir.

Kullanılan tüm formülasyonların ortak özelliği yüksek izolasyon özelliklerine sahip olmalarıdır. Farklılıkları ise sahip oldukları eksotermik özelliklerdir.

 

Yoğunluk (gr/cm3)

Tutuşma süresi (sn)

Yanma süresi (sn)

UNIZ

0,45

-

-

UNES

0,50

10 - 180

> 180

UNEX

0,65

10- 95

> 180


UNIZ: İzolasyon karakterli besleyici gömlekler 300 mm'den daha büyük çapa sahip
besleyicilerde veya doğrudan parça üzerine yerleştirilen ve grafit yapısının bozulma riskinin
bulunduğu küresel grafitli dökme demirlerde kullanılabilir.
Alüminyum dökümlerde de yüksek boy / çap oranına sahip besleyiciler yaratmak için kullanılabilir.

UNES: Orta eksotermik karakterli besleyici gömlekler genellikle açık tipteki (USS, USO ve
USN) besleyici gömleklerin üretiminde kullanılır. Yüksek eksotermik özelliğe ihtiyaç
duyulmayan ancak izolasyon özelliğinin sağladığı besleme performansının arttırılmak
istendiği durumlarda kullanılır.

UNEX: Yüksek eksotermik karakterli, özellikle küçük besleyicilerde ve besleme zorluğu olan
alaşımlarda, yüksek performanslı gömleklerde kullanılır. Besleyici gömleklerin geçme
(insert) olarak kullanıldığı kalıplama sistemlerinde yüksek boyutsal hassasiyeti, model
üzerine konularak kullanılan durumlarda ise yüksek tokluğu ile sorunsuz kullanım
sağlanmasına yardımcı olur.

UNIKON besleyici gömleklerinin üretiminde, UNIKON tarafından geliştirilen ve üretilen
kalıpların kullanılması sayesinde hem küçük hem de büyük gömleklerde dökümhanelerde
uygulanan kalıplama şekillerine uygun ve üretim hızını arttıracak ayarlamalar yapılması
mümkün olmuştur.

Küçük gömleklerde dış kısım düz ve serttir, büyük gömleklerde ise dış kısım özellikle
pütürlü olarak üretilmiştir. Dış kısımdaki pütür hem gömleğin izolasyon özelliklerini
geliştirmekte, hem de kalıplama sonrası kalıptan kayma ve döküm esnasında yüzmesini
engellemektedir. Bu nedenle herhangi bir çivileme ve benzeri sabitleme işlemine gerek
kalmamaktadır.